Σύνοδος κορυφής – επιβεβαίωση του χάσματος Βορρά-Νότου

Στη σύσταση προσωρινού ταμείου, που θα βοηθήσει τις οικονομίες όλων των κρατών-μελών να ανακάμψουν από την ύφεση που προκαλεί η πανδημία του κορωνοϊού, συμφώνησαν την Πέμπτη το βράδυ οι Ευρωπαίοι ηγέτες.
Το ταμείο θα προικοδοτηθεί τόσο από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και πιο συγκεκριμένα από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της περιόδου 2021-2027, όσο και από την έκδοση ομολόγων με εγγυητή την ΕΕ.
Η εντολή των Ευρωπαίων ηγετών προς την Κομισιόν είναι να υποβάλει πλήρη πρόταση, μέσα στο επόμενο μήνα, για τη σύσταση του ταμείου, η οποία θα περιλαμβάνει τον χρονικό ορίζοντα, τον στόχο, το μέγεθος, την κατανομή των πόρων, τον τρόπο χρηματοδότησης και την αποπληρωμή του μέρους των δανείων.
Η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανέφερε ότι η κοινοτική απάντηση θα είναι τόσο δάνεια όσο και επιχορηγήσεις στα κράτη-μέλη, ωστόσο αναγνώρισε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει συμφωνία όσον αφορά τις επιχορηγήσεις. Για το μέγεθος του ταμείου, δεν το προσδιόρισε αλλά είπε ότι η συζήτηση γίνεται για τρισ. και όχι για δισ. ευρώ.
Η Επιτροπή έχει ήδη αναλάβει να τροποποιήσει την αρχική πρότασή της (Ιούνιος 2018) για το ΠΔΠ της παραπάνω περιόδου, η οποία καθόριζε τις δαπάνες στα 1.135 δισ. ευρώ. Τώρα θα επανακαθοριστεί η πρόταση, ώστε ενδεχομένως να αυξηθούν οι δαπάνες, ενώ σύμφωνα με την κ. φον ντερ Λάιεν, η υλοποίηση του ΠΔΠ θα γίνει με εμπροσθοβαρή τρόπο, ώστε να υπάρξουν περισσότερα διαθέσιμα κοινοτικά κονδύλια το 2021-2022.
Πάντως, δεδομένου ότι στη σύνοδο δεν λήφθηκαν αποφάσεις, πέραν της εντολής προς την Κομισιόν να φέρει συνολική πρόταση, είναι λογικό να υπάρχουν πολλά ερωτήματα που θα απαντηθούν μόνο όταν υποβληθεί η τελική πρόταση. Αφορούν το πώς θα εκδοθούν τα ομόλογα, τους όρους και τη διάρκεια, το πώς θα δοθούν τα δάνεια στα κράτη-μέλη και φυσικά το ακριβές ύψος που θα έχει το νέο ταμείο.
Πηγή: www.dw.com/