Στο -1,6% ο πληθωρισμός το Μάρτιο

Μείωση κατά 1,6% κατέγραψε ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) τον Μάρτιο 2021, έναντι του αντίστοιχου Μαρτίου του προηγουμένου έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα η εξέλιξη του ΔΤΚ του μηνός Μαρτίου 2021 (έτος αναφοράς 2009=100,0) σε σύγκριση με το Γενικού ΔΤΚ του μηνός Μαρτίου 2021 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαρτίου 2020 προέκυψε μείωση 1,6%. Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Μάρτιο 2021, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2021, παρουσίασε αύξηση 1,2% έναντι αύξησης 1,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Απριλίου 2020 – Μαρτίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2019 – Μαρτίου 2020, παρουσίασε μείωση 1,7% έναντι αύξησης 0,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Απριλίου 2019 – Μαρτίου 2020 με το δωδεκάμηνο Απριλίου 2018 – Μαρτίου 2019

Η μείωση του Γενικού ΔΤΚ κατά 1,6% τον μήνα Μάρτιο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαρτίου 2020, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

Από τις μειώσεις των δεικτών κατά: 0,3% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά. 0,5% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα). 16,9% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω μείωσης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης. 1,7% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες. 1,1% στην ομάδα Υγεία, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα. 0,8% στην ομάδα Μεταφορές. 1,6% στην ομάδα Επικοινωνίες. 0,3% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες. 0,5% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια. 1,4% στην ομάδα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες & από τις αυξήσεις των δεικτών κατά: 0,1% στην ομάδα Στέγαση.

Δείτε εδώ την πλήρη ανάλυση της ΕΛΣΤΑΤ