ΟΔΔΗΧ: Άντλησε €812,5 εκατ. με απόδοση -0,39%

Background photo created by wirestock - www.freepik.com

Tο Ελληνικό Δημόσιο, στη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων 6μηνης διάρκειας, που διενήργησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), άντλησε 812,5 εκατ. ευρώ με το επιτόκιο να παραμένει αμετάβλητο στο -0,39, σε σχέση με την προηγούμενη δημοπρασία στις 28 Ιουλίου 2021.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο ΟΔΔΗΧ στην ανακοίνωση του, σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο -0,39%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1,041 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,67 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Αποτελέσματα δημοπρασίας

Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

26 εβδομάδων

25 Αυγούστου 2021

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

28 Ιουλίου 2021

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό 625 625
2. Ύψος προσφορών 1.041 1.140
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 1,67 1,82
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 812,5 812,5
5. Απόδοση -0,39% -0,39%
6. Τιμή Δημοπρασίας 100,200 100,200
7. Cut – off ratio 99% 68%