Ξεκινά η διαδικασία διάσπασης της Alpha Bank

culpanews team

Το Διοικητικό Συμβούλιο η Alpha Βank, ενέκρινε προχθές τη διαδικασία εταιρικού μετασχηματισμού, μέσω απόσχισης (μοντέλο hive down).

Στο πλαίσιο της απόσχισης, ο κλάδος τραπεζικής δραστηριότητας της Alpha Βank θα μεταβιβαστεί σε μία νέα εταιρεία, η οποία θα κατέχει τραπεζική άδεια και θα είναι 100% θυγατρική της σημερινής Alpha Bank, η οποία θα μετασχηματιστεί σε εταιρεία συμμετοχών και οι μετοχές της θα παραμείνουν εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η διάσπαση αποτελεί βασική προϋπόθεση του εταιρικού μετασχηματισμού της Τράπεζας, προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου για την εξυγίανση του ισολογισμού της Τράπεζας από το βάρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, χωρίς να ενεργοποιείται ο νόμος για την αναβαλλόμενη φορολογία και την αύξηση της συμμετοχής του Δημοσίου.
Όπως υπογράμμισε, την προηγούμενη Πέμπτη, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Α’ τριμήνου 2020 ο CEO της Alpha Βank Βασίλειος Ψάλτης, «ο Όμιλος παραμένει δεσμευμένος στο Project Galaxy και καθ’ όλη τη διάρκεια του lockdown η Τράπεζα συνέχισε τις εργασίες της για τις διάφορες προπαρασκευαστικές ενέργειες ώστε να έχουμε μία επιτυχημένη συναλλαγή». Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Βank, το αίτημα ένταξης της τιτλοποίησης στον μηχανισμό κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής» θα υποβληθεί το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Νωρίτερα, η Τράπεζα θα έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες πλήρους εξαγοράς της εταιρείας διαχείρισης Cepal, πλειοψηφικό πακέτο της οποίας θα διατεθεί προς τον προτιμητέο επενδυτή.
Σημειώνεται πως η διαδικασία του μετασχηματισμού, υπό την αίρεση των κατά Νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από το Δ.Σ. και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Bank.
Διαβάστε εδώ : https://www.alpha.gr/ το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης