Βουτιά -4,8% για το ΑΕΠ των ΗΠΑ το τρίμηνο του 2020

Την μεγαλύτερη πτώση από την κρίση του 2008, τερματίζοντας ουσιαστικά μια δεκαετία ανάπτυξης για τις ΗΠΑ, κατέγραψε η αμερικανική οικονομία το πρώτο τρίμηνο 2020, καθώς τα αυστηρά μέτρα για την επιβράδυνση της εξάπλωσης του κορωνοϊού τις τελευταίες δύο εβδομάδες του Μαρτίου, παρέλυσαν τη χώρα.
Το υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε ότι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) μειώθηκε με ετήσιο ρυθμό 4,8% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020, ύστερα από αύξηση με ρυθμό 2,1% τους τρεις τελευταίους μήνες του 2019, παρά τις εκτιμήσεις οικονομικών αναλυτών που ανέμεναν συρρίκνωση του ΑΕΠ μεταξύ 3,5% –  4%.
Η πτώση κατά 4,8% σηματοδοτεί το πρώτο αρνητικό αποτέλεσμα για την οικονομία των ΗΠΑ μετά από το πρώτο τρίμηνο του 2014, όπου είχε σημειωθεί πτώση 1,1% και επιπλέον την χαμηλότερη επίδοση  που είχε η αμερικανική οικονομία το 4ο τρίμηνο του 2008, όταν η πτώση έφτασε το 8,4%.
Όταν το Υπουργείο Εμπορίου κάνει τις αναθεωρήσεις του για το ΑΕΠ, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να δείξει μείωση περίπου 3 έως 4 ποσοστιαίες μονάδες φτάνοντας στο -8,25%, σύμφωνα με εκτίμηση της Goldman Sachs.
Με δεδομένο ότι η οικονομία των ΗΠΑ στηρίζεται κυρίως στις εμπορικές επενδύσεις, τις καταναλωτικές δαπάνες, τις εξαγωγές και τα αποθέματα τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται ιδιαίτερα δύσκολα. Συγκεκριμένα μόνο οι εμπορικές επενδύσεις αυξήθηκαν στο α τρίμηνο 2020 κατά 21%, καθώς τόσο από την ομοσπονδιακή τράπεζα όσο και από την κυβέρνηση βοήθησαν στην αντιστάθμιση ορισμένων ζημιών.
Αντίθετα οι  καταναλωτικές δαπάνες, που εισφέρουν  περίπου το 65% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας, έπεσαν 7,6% το πρώτο τρίμηνο, καθώς και οι δαπάνες για διαρκή αγαθά κατά 16,1% ενώ  οι δαπάνες για υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 10,2%. Τέλος οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 8,7%.
Οι περισσότεροι οικονομολόγοι βλέπουν τις ΗΠΑ να περνούν σε περίοδο ύφεσης, πιστεύοντας μάλιστα ότι τα χειρότερα είναι μπροστά μας. Η τελική εκτίμηση ενδέχεται να είναι πολύ χειρότερη. Η άποψη αυτή οφείλεται κυρίως στο ότι τα οικονομικά στοιχεία  του πρώτου τριμήνου 2020 περιλαμβάνουν μόνο λίγες εβδομάδες από το lockdown που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό, με αποτέλεσμα να μην καταγράφεται  η πραγματική ζημιά.