Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: Θετικές οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Βουλή των Ελλήνων - Photo: ck/culpa media

Σε θετική κατεύθυνση θεωρεί ότι κινείται η ελληνική οικονομία για το 2021 και το 2022, όπως επισημαίνει στη έκθεση γ΄ τριμήνου του 2021 το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, σημειώνοντας παράλληλα, ότι η αύξηση του πληθωρισμού θα επηρεάσει και το 2022, ενώ υπάρχει ακόμη και η αβεβαιότητα της πανδημίας με την μετάλλαξη Όμικρον.

Ειδικότερα, το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής αναφέρει στην έκθεση του, ότι η  ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας συνεχίστηκε και στο τρίτο τρίμηνο του έτους με υψηλό ρυθμό μεγέθυνσης 13,4%. Παράλληλα, σημειώνεται αύξηση της απασχόλησης και μείωση της ανεργίας. Από την άλλη πλευρά, ο πληθωρισμός καταγράφει σημαντική αύξηση, στο 4% τον Νοέμβριο του 2021, προερχόμενος κατά κύριο λόγο από το κόστος ενέργειας και η εξέλιξή του παραμένει αβέβαιη.

Μικρότερο πρωτογενές έλλειμμα το 2021

Στα δημόσια οικονομικά, τα στοιχεία του δεκαμήνου Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2021 δείχνουν μια λίγο καλύτερη εικόνα σε σχέση με το προηγούμενο έτος που, εφόσον διατηρηθεί – και σε συνδυασμό με το υψηλότερο ΑΕΠ – ενδέχεται να οδηγήσει σε μικρότερο πρωτογενές έλλειμμα το 2021 από όσο προβλέπεται στον Προϋπολογισμό του 2022.

Η αβεβαιότητα για την εξέλιξη της πανδημίας και οι πιθανές επιπτώσεις της στην οικονομία

Παρά τη θετική εικόνα υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τους επόμενους μήνες. Η νέα μετάλλαξη του κορωνοϊού, η σχετικά χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού και, κυρίως, οι αδυναμίες στο σύστημα υγείας σε υποδομές και προσωπικό που έχουν οδηγήσει σε διπλάσια θνησιμότητα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αυξάνουν την αβεβαιότητα για την εξέλιξη της πανδημίας και την επίπτωσή της στην οικονομική δραστηριότητα. Σημειώνεται ακόμα ότι από το 2023 θα τεθεί σε εφαρμογή το υπό αναθεώρηση Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης που θα προδιαγράφει μια πορεία αποκατάστασης της δημοσιονομικής ισορροπίας και θα επαναφέρει δημοσιονομικούς περιορισμούς που είχαν ανασταλεί.

Διαβάστε περισσότερα στο Moneyview.gr