Εγκαινιάστηκε ο πρώτος Eλληνικός σταθµός ανεφοδιασµού οχηµάτων Yδρογόνου (H2)

Hydrogen Station

Τον πρώτο στη χώρα σταθµό ανεφοδιασµού µικρών οχηµάτων υδρογόνου εγκαινίασαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Χρίστος Δήµας, ο Υφυπουργός Μεταφορών κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος και ο Διευθυντής και Πρόεδρος ΔΣ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «Δηµόκριτος» Γιώργος Νούνεσης, την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022.

Ο σταθµός που καινοτοµεί χρησιµοποιώντας συµπιεστή τεχνολογίας µεταλλοϋδριδίων και λειτουργεί αθόρυβα µε πολύ χαµηλές απαιτήσεις ενέργειας έχει κατασκευαστεί µέσα στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ «Δηµόκριτος», στην Αγία Παρασκευή Αττικής.

Η εγκατάσταση περιλαµβάνει µονάδα παραγωγής «πράσινου» υδρογόνου µέσω ηλεκτρόλυσης νερού µε χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, καινοτόµο συµπιεστή υδρογόνου στα 200 bar, δεξαµενές αποθήκευσης υδρογόνου σε υψηλή πίεση και σύστηµα ανεφοδιασµού των οχηµάτων µε καύσιµο υδρογόνο.

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Καινοτοµίας – ΓΓΕΚ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) στο πλαίσιο του προγράµµατος «Ερευνώ-Δηµιουργώ-Καινοτοµώ» (H2TRANS, Τ1ΕΔΚ-05294). Είναι αξιοσηµείωτο ότι η ανάπτυξη του όλου έργου βασίζεται κυρίως σε ελληνική τεχνογνωσία, καθώς και ότι ο σταθµός υδρογόνου ενσωµατώνει πρωτοποριακή τεχνολογία συµπίεσης του καυσίµου που αναπτύχθηκε από τη CYRUS ΑΕ, εταιρεία spin-off του ΕΚΕΦΕ «Δηµόκριτος».

Το ΕΚΕΦΕ «Δηµόκριτος» αναπτύσσει σειρά σηµαντικών ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων σχετικά µε τις τεχνολογίες υδρογόνου και την ευρεία εφαρµογή τους στις µεταφορές, τη βιοµηχανία και τον ενεργειακό τοµέα. Το υδρογόνο παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (π.χ. ηλιακής, αιολικής) και ένα από τα κύρια συγκριτικά του πλεονεκτήµατα είναι ότι αποτελεί ένα από τα ελάχιστα διαθέσιµα καύσιµα µε µηδενικές εκποµπές αερίων θερµοκηπίου.

Στον χαιρετισµό του, ο Υπουργός κ. Κ. Σκρέκας τόνισε την αναγκαιότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων σχετικά µε τις τεχνολογίες υδρογόνου και την περαιτέρω ενίσχυση και προώθηση της διάδοσής τους στον χώρο της Ενέργειας και στον δρόµο για ένα µέλλον απαλλαγµένο από εκποµπές αερίων θερµοκηπίου.

Ο Υφυπουργός κ. Χ. Δήµας εξέφρασε την άποψη ότι ο πιλοτικός σταθµός ανεφοδιασµού οχηµάτων υδρογόνου υποδηλώνει την έναρξη µιας νέας εποχής πράσινων µεταφορών στην Ελλάδα και αποτελεί το πρώτο ολοκληρωµένο σύστηµα παραγωγής, αποθήκευσης και ανεφοδιασµού υδρογονοκίνητων οχηµάτων στη χώρα.

Ο Υφυπουργός κ. Μ. Παπαδόπουλος δήλωσε ότι: «Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών αναπτύσσει συνεργασία µε το ΕΚΕΦΕ «Δηµόκριτος» µε σκοπό να δηµιουργηθεί το θεσµικό πλαίσιο για την υδρογονοκίνηση στις Μεταφορές. Το πρώτο πρατήριο ανεφοδιασµού µικρών οχηµάτων είναι ο πιλότος αυτής της προσπάθειας που θα φέρει πιο κοντά τη δυνατότητα χρήσης του υδρογόνου ως καυσίµου µεταφορών στη χώρα µας».

Σε µήνυµά του ο κ. Γ. Χατζηµαρκάκης, CEO της Hydrogen Europe και Hydrogen Person of the Year 2022, χαιρέτισε τη δηµιουργία του πρώτου σταθµού υδρογόνου στην Ελλάδα και παράλληλα υπογράµµισε την αναγκαιότητα η χώρα να ολοκληρώσει την Εθνική Στρατηγική για το υδρογόνο και να προχωρήσει άµεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε αυτό να αναγνωριστεί και να ενταχθεί ως φορέας ενέργειας και εναλλακτικό καύσιµο στον εθνικό και περιφερειακό της σχεδιασµό.

Ενώ ο κ. Γ. Νούνεσης, Πρόεδρος του ΕΚΕΦΕ Δηµόκριτος, δήλωσε ότι: «Ο «Δηµόκριτος» έχει δηµιουργήσει τον πρώτο σταθµό ανεφοδιασµού µικρών οχηµάτων µε υδρογόνο, βασισµένο σε ελληνική τεχνογνωσία κατά το µεγαλύτερο µέρος του. Είναι καθετοποιηµένη εγκατάσταση, καθώς ξεκινάει από την παραγωγή του υδρογόνου µέχρι την τελική χρήση του και αποτελεί την πρώτη προσπάθεια στη χώρα για να προχωρήσει η διάδοση του υδρογόνου ως καύσιµου.»

Παράλληλα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης ανακοινώθηκε και η νέα επένδυση που έλαβε η εταιρεία spin-off του ΕΚΕΦΕ «Δηµόκριτος» CYRUS A.E., η οποία ξεπερνά το 1 εκατοµµύριο ευρώ και έρχεται να συµπληρώσει προηγούµενη επένδυση στην εταιρεία, µία από τις ελάχιστες διεθνώς που παράγει συµπιεστές υδρογόνου µε χρήση τεχνολογίας µεταλλοϋδριδίων και οι οποίοι λειτουργούν εντελώς αυτόνοµα µε ενέργεια από φωτοβολταϊκά πάνελ και παροχή νερού βρύσης. Η συµπίεση υδρογόνου µε τη χρήση των συµπιεστών της εταιρίας CYRUS παράγει µηδενικό ενεργειακό αποτύπωµα και πολύ χαµηλά επίπεδα ήχου, επιτρέποντας έτσι την εγκατάσταση σταθµών και σε αστικά περιβάλλοντα, κάτι που ως τώρα ήταν εξαιρετικά δύσκολο λόγω των εκποµπών θορύβου των συµβατικών, µηχανικών συµπιεστών. “Η κλιµατική ουδετερότητα ήρθε πλέον στις πόλεις µας Net Zero Footprint”