Ιδρύθηκε & ξεκίνησε η λειτουργία της εταιρείας NewCo

Photo: pixabay.com

Ιδρύθηκε και ξεκίνησε η λειτουργία της Ανώνυμης Εταιρείας NewCo. Η εταιρεία ιδρύθηκε από κύριο μέτοχο πλαισιωμένο από ισχυρή ομάδα διοίκησης και με την υποστήριξη μέντορα έναν από τους κορυφαίους διεθνώς επιχειρηματίες στους τομείς της τεχνολογίας.

Εγχώριοι και διεθνείς πελάτες αναζητούν ασφαλείς, βολικές και προσιτές υπηρεσίες και προϊόντα για τις καθημερινές τους δραστηριότητες.  Η NewCo αναπτύσσει και προσφέρει λύσεις που αξιοποιούν αποδοτικά και αποτελεσματικά τις τεχνολογίες BlockChain και IoT, συνδυάζοντας γνώση, συσσωρευμένη εμπειρία και καινοτομία.

Προιοντικό Χαρτοφυλάκιο

Τρεις γραμμές προϊόντων θα προσφερθούν αρχικά στην εγχώρια και διεθνή αγορά: 

  • Έκδοση ασφαλών και επικυρωμένων εγγράφων από μία πλατφόρμα βασισμένη στο blockchain
  • E-healthSolution (Tap2SOS). Χρησιμοποιώντας ένα έξυπνο τηλέφωνο και με την ασφάλεια και προστασία της τεχνολογίας Blockchain, πραγματοποιείται άμεση ανάκτηση κρίσιμων ιατρικών δεδομένων ενός ασθενούς από άλλο πρόσωπο (συγγενή, παραϊατρικό πρόσωπο κ.λπ.), με ασφάλεια (COTIC)
  • Smart shielding. Αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα των οικιακών μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας και των εμπορευματοκιβωτίων στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας

Πελατειακή Βάση

Έχει ξεκινήσει η προσγγισης της αρχικής πελατειακής βάσης. Η εταιρεία ήδη απευθύνεται με επιτυχία σε: 

  • Επιλεγμένα νοσοκομεία & οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης
  • Δήμοι, Οικονομικά & Εμπορικά Επιμελητήρια
  • Εταιρείες Logistics & Λιμενικές Αρχές

Διαθέσιμα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας

Η καινοτομία των προϊόντων και των υπηρεσιών υποστηρίζονται από διαθέσιμα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Ομάδα Διοίκησης, Εταιρική Δομή & Οργάνωση

Ομάδα διοίκησης με μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων

Συμβουλευτική ομάδα με εξέχοντα μέλη της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας, με διεθνή αναγνώριση

Εγχώρια και διεθνής ομάδα συμβούλων υποστηρίζει την εταιρεία σε θέματα αγορών και επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Από την ίδρυση της εταιρείας θα τεθούν οι βάσεις για υιοθέτηση κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και ESG.

Η NewCo φιλοδοξεί να αποτελέσει τον καταλύτη της επανάστασης του Blockchain και του Internet of Things!