Υποχρεωτικά αναδασωτέες όλες οι καμένες εκτάσεις -Τι προβλέπει η ΠΝΠ

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 13ης Αυγούστου 2021 «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις».

Με το 2ο άρθρο της ΠΝΠ, κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέα τα δημόσια ή ιδιωτικά δάση που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές, ενώ η προθεσμία για την κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας συντέμνεται στις 30 ημέρες, με την πρόβλεψη υπό προϋποθέσεις, της παράτασης για επιπλέον 30 ημέρες.

Με τo 3o άρθρο της Π.Ν.Π. oι Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας υπάγονται και οργανώνονται κάθετα υπό το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συγκεκριμένα, «οι Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας μεταφέρονται στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, προσωπικού, οργανικών θέσεων και υλικοτεχνικής υποδομής, και λειτουργούν εφεξής ως περιφερειακές υπηρεσίες αυτού» ενώ με επιμέρους διατάξεις ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους, τον εξοπλισμό και άλλα διοικητικά ζητήματα.

Με τo 3o άρθρο της ΠΝΠκαθορίζονται οι λεπτομέρειες και τα τεχνικά ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία και τους χρόνους θεώρησης και έγκρισης των σχετικών μελετών των δασοτεχνικών έργων της 

Ακόμα, με το 5ο άρθρο της ΠΝΠ, απλοποιείται η διαδικασία έγκρισης απόληψης των καμένων δένδρων, εντός ιδιωτικών εκτάσεων εκτός σχεδίου από τους ιδιοκτήτες τους.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου