Ο πολίτης αποκτά τον προσωπικό του γιατρό

pixabay

Αναβαθμισμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για όλους τους πολίτες προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας «Γιατρός για όλους», που  κατατέθηκε την Τρίτη στη Βουλή.

Με το νομοσχέδιο ανάμεσα στα άλλα, ο πολίτης αποκτά τον προσωπικό του γιατρό, έχει πρόσβαση σε περισσότερους ειδικούς γιατρούς, αναβαθμίζονται οι δημόσιες δομές, διασφαλίζονται ποιοτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες και διευρύνονται οι παροχές  υγείας για τον πολίτη.

  • Βασική -μείζονος σημασίας- μεταρρύθμιση είναι η καθιέρωση του Προσωπικού Ιατρού. Κάθε πολίτης  αποκτά δωρεάν σύμβουλο υγείας. Έναν γιατρό ο οποίος θα έχει τον ιατρικό του φάκελο, θα τον ενημερώνει και θα τού δίνει τις απαραίτητες οδηγίες. Η επιλογή του γιατρού θα είναι αποκλειστικό προνόμιο του πολίτη και θα γίνεται μέσα από το σύστημα στο οποίο θα έχουν δηλώσει συμμετοχή οι γιατροί.
  • Οι υπηρεσίες των Προσωπικών Ιατρών θα παρέχονται εντός των δημοσίων μονάδων, των Τοπικών Δικτύων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, των ιδιωτικών ιατρείων αλλά και κατ’ οίκον. Θα περιλαμβάνουν τη διαχείριση των πλέον συχνών χρόνιων νοσημάτων, την υποστήριξη, τον προσανατολισμό και την καθοδήγηση των ασθενών, και τη δημιουργία ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας για κάθε πολίτη που είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο.
  • Παράλληλα, δημιουργείται πλαίσιο συνεργασίας με Ιδιώτες που έχει ιδιαίτερη σημασία για την Περιφέρεια, καθώς  οι δημόσιες δομές θα εξασφαλίσουν, με διαφανείς και συμφέρουσες συμβάσεις, εξοπλισμό και υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών τους.