Μπλε Κέδρος: Στα €2,25 ευρώ η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών

Με ανακοίνωση της η “ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ακίνητης Περιουσίας”, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε σήμερα η δημόσια εγγραφή της εταιρείας με την κάλυψη της προσφοράς.

Η Τράπεζα Optima bank Α.Ε. ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και Σύμβουλος Έκδοσης για την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας «ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς την 08.06.2022, ανακοινώνει, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού (EE) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 7.200.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (οι Νέες Μετοχές).

Η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς ορίστηκε σε €2,25 ανά νέα μετοχή.

Να σημειώσουμε ότι, η Μπλε Κέδρος συστάθηκε το 2014 κατόπιν διάσπασης της ΜΑΧΙ ΑΒΕΕ – COCO-MAT και  μετατράπηκε τρία χρόνια αργότερα σε ΑΕΕΑΠ, ξεκινώντας με 13 ακίνητα (τα καταστήματα της COCO-MAT) και έσοδα 400.000 ευρώ ετησίως για να φτάσει το 2022 στα 34 ακίνητα με ετησιοποιημένα έσοδα 6,1 εκατ. ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιό της αποτελείται από ακίνητα σημαντικής προβολής και συμπεριλαμβάνει 4 ξενοδοχεία,, 10 καταστήματα, καθώς και γραφεία, βιομηχανικά και οικιστικά ακίνητα. Η εταιρεία μέχρι σήμερα διατηρεί εξαιρετικά χαμηλό δανεισμό (LTV 3,4% στις 31.12.2021) και υψηλή ετήσια απόδοση μισθωμένων ακινήτων (7,4% το 2021).

Διαβάστε περισσότερα στο moneyview.gr