ΕΡΓΑΝΗ: Περίπου 21.000 ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι χωρίς rapid test

Man photo created by freepik - www.freepik.com

Μετά από διασταυρώσεις που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες από στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ προέκυψε, ότι περίπου 21.000 ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι δεν είχαν κάνει rapid test, όπως οφείλουν. Ο έλεγχος από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ διενεργήθηκε μετά τις 18 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με  πληροφορίες ο μεγαλύτερος αριθμός των εργαζομένων που δεν έχουν κάνει το rapid test, προέρχεται κυρίως από τους κλάδους του τουρισμού και της εστίασης.

Υποχρέωση για διενέργεια rapid tests

Να σημειώσουμε ότι υποχρέωση για διενέργεια rapid tests, για να προσέλθουν στην εργασία τους, έχουν:

  • Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, με πρακτική άσκηση.
  • Οι δημόσιοι υπάλληλοι που εργάζονται με φυσική παρουσία, για τους οποίους ισχύει άλλη υπουργική απόφαση.
  • Οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στο πεδίο των υποχρεωτικών εμβολιασμών (υγειονομικοί, εργαζόμενοι προνοιακών δομών) και δεν έχουν απαλλαγεί από τον εμβολιασμό για τους συγκεκριμένους λόγους υγείας.
  • Οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ που απασχολούνται σε δήμους, περιφέρειες.
  • Οι ναυτικοί & μέλη πληρωμάτων πλοίων.
  • Οι καταρτιζόμενοι, μαθητευόμενοι, σπουδαστές των δημόσιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών και οι φοιτητές των ΑΕΙ που διεξάγουν πρακτική άσκηση ή μαθητεία στο πλαίσιο εκπαιδευτικής διαδικασίας σε φορείς του ιδιωτικού τομέα

Δεν υποχρεούνται να υποβληθούν σε rapid test oι εργαζόμενοι που έχουν εμβολιαστεί και είναι κάτοχοι του σχετικού πιστοποιητικού εμβολιασμού ή έχουν νοσήσει από κορωνοϊό το τελευταίο εξάμηνο και έχουν πιστοποιητικό νόσησης.

Τα πρόστιμα για την παραβίαση των μέτρων

Να υπενθυμίσουμε πως στους εργαζομένους που δεν κάνουν rapid test επιβάλλεται για κάθε παράβαση της εβδομαδιαίας υποχρέωσής τους πρόστιμο 300 ευρώ σε περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης και 150 ευρώ για μερική απασχόληση. Για την εκπαίδευση υπάρχει διαφορετικό πλαίσιο κυρώσεων.

Εάν ο εργοδότης δεν υποβάλει την υπεύθυνη δήλωση με την κατάσταση των εργαζομένων, του επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης, επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο 10.000 ευρώ.