Δείκτης Ανθρώπινης Ελευθερίας 2021: Πόσο ελεύθερη είναι η Ελλάδα;

Στο τέλος του περασμένου έτους το Cato και το Fraser Institute, δύο από τους στενούς διεθνείς συνεργάτες του ΚΕΦίΜ, δημοσίευσαν όπως κάθε χρόνο, τον εξαιρετικά σημαντικό για τη συνολική εικόνα της παγκόσμιας ελευθερίας, Δείκτη Ανθρώπινης Ελευθερίας 2021.

Ο Δείκτης Ανθρώπινης Ελευθερίας, στην έβδομη έκδοσή του, μετράει τη συνολική ανθρώπινη ελευθερία μέσα από 82 ενδείκτες που αφορούν την ατομική (40 ενδείκτες) και την οικονομική (42 ενδείκτες) ελευθερία. Τα βασικά πεδία της ανθρώπινης ελευθερίας που μετράει ο δείκτης είναι: η νομοκρατία, η ασφάλεια και η προστασία, η ελευθερία της μετακίνησης, η θρησκευτική ελευθερία, η πρόσβαση στο δικαίωμα του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι και στην Κοινωνία των πολιτών, η ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης, οι ανθρώπινες σχέσεις, το μέγεθος του κράτους, τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, η πρόσβαση σε ισχυρό νόμισμα, η ελευθερία στο διεθνές εμπόριο και το ρυθμιστικό περιβάλλον στην τραπεζική πίστη, τα εργασιακά και η επιχειρηματικότητα.

Συγκεντρώσαμε και παρουσιάζουμε συνοπτικά τα δεδομένα που αφορούν την κατάταξη και τις κυριότερες μεταβολές που αφορούν τη χώρα μας, η οποία καταλαμβάνει την 56η θέση παγκοσμίως στον Δείκτη για το 2021, ανάμεσα σε 165 χώρες.

Ελλάδα: Βασικά Συμπεράσματα

  • Η Ελλάδα56η ανάμεσα σε 165 χώρες του Δείκτη, βρίσκεται ανάμεσα στο Μαυροβούνιο και τις Σεϋχέλλες, έχοντας χειρότερη επίδοση από χώρες όπως η Μογγολία, η Αλβανία, η Γεωργία και η Αρμενία στον Δείκτη Ανθρώπινης Ελευθερίας για το 2021.
  • Συνολικά στον Δείκτη Ανθρώπινης Ελευθερίας για το 2021, η χώρα μας καταλαμβάνει την 26η θέση ανάμεσα στις 27 χώρες της ΕΕ, ξεπερνώντας μόνο την Ουγγαρία.
  • Αναλυτικά, στον δείκτη που αφορά την ανθρώπινη ελευθερία η Ελλάδα βρίσκεται στην 25η θέση ανάμεσα στις 27 χώρες της ΕΕ ξεπερνώντας την Βουλγαρία και την Ουγγαρία, ενώ στον δείκτη που αφορά την οικονομική ελευθερία βρίσκεται τελευταία ανάμεσα στις χώρες μέλη της ΕΕ.

2020-2021: Οι κυριότερες μεταβολές για τη χώρα μας

  • Η μεγαλύτερη βελτίωση σε σχέση με το 2020 σημειώθηκε στην κατηγορία της οικονομικής ελευθερίας και τον ενδείκτη Δημόσιων επενδύσεων, με βελτίωση +1,78 μονάδων στα 10. Οι χώρες με τις περισσότερες κρατικές επιχειρήσεις και δημόσιες επενδύσεις έλαβαν χαμηλότερες αξιολογήσεις.
  • Επίσης, σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 2020 σημειώθηκε στην κατηγορία της ατομικής ελευθερίας και τον ενδείκτη Κρατικής λογοκρισίας, με βελτίωση +1,50 μονάδων στα 10. Ο ενδείκτης μετρά το αν μία κυβέρνηση επιχειρεί άμεσα ή έμμεσα να λογοκρίνει τα έντυπα ή ραδιοτηλεοπτικά μέσα.
  • Η μεγαλύτερη χειροτέρευση σε σχέση με το προηγούμενο έτος σημειώθηκε στην κατηγορία της οικονομικής ελευθερίας και τον ενδείκτη Κόστος γραφειοκρατίας, με χειροτέρευση -1,11 μονάδων. 
  • Επίσης, σημαντική χειροτέρευση σε σχέση με το 2020 σημειώθηκε στην κατηγορία της ατομικής ελευθερίας και τον ενδείκτη Θρησκευτικής ελευθερίας, με χειροτέρευση -1,01 μονάδων.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη τη μελέτη του Δείκτη Ανθρώπινης Ελευθερίας 2021 και τα αναλυτικά δεδομένα στα αγγλικά