Κρι-Κρι: Tα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €13,21 εκ. έναντι €15,84 εκ. το 2020 – Μέρισμα €0,20 ανά μετοχή

Αυξημένος κατά 6,8% εμφανίζεται ο κύκλος εργασιών της Σερραϊκής βιομηχανίας γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε., σύμφωνα με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης 2021. Συγκεκριμένα διαμορφώθηκε σε €134,60 εκ. έναντι €125,98 εκ. το 2020.

Αντίστοιχα, τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας διαμορφώθηκαν ως εξής:

  • Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε €41,17 εκ. έναντι €40,43 εκ. το 2020.
  • Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €20,96 εκ. έναντι €22,25 εκ. το 2020.
  • Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €16,53 εκ., έναντι €18,39 εκ. το 2020.
  • Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε €13,21 εκ. έναντι €15,84 εκ. το 2020.

Όπως σημειώνει στην ανακοίνωση της η εταιρεία στην ελληνική αγορά παγωτού, οι πωλήσεις στη χρήση 2021 ανήλθαν σε €23,43 εκ. από €20,70 εκ. (αύξηση +13,1%). Στην ισχυρή αυτή ανάκαμψη συνετέλεσαν, κυρίως, η άρση των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν ως επακόλουθο της πανδημίας, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των τουριστικών ροών από το εξωτερικό. Σημαντικό ρόλο έπαιξε, επίσης, η ανάπτυξη της αριθμητικής μας διανομής με την προσθήκη 1025 νέων σημείων πώλησης καθώς και το λανσάρισμα της νέα σειράς παγωτών Master Rich. H μάρκα Κρι Κρι κατατάσσεται στη 2η θέση της ελληνικής αγοράς παγωτού, με μερίδιο σε όγκο 15,0% (στοιχεία NIELSEN Δεκέμβριος 2021).

Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις μας εμφανίζουν μείωση -0,8%. Η επίδοση αυτή αποδίδεται αφενός στη συρρίκνωση της αγοράς (-3,4% σε αξία) και αφετέρου στις εμπορικές κινήσεις του ανταγωνισμού. Για την ενίσχυση της θέσης μας, επεκτείνουμε τη γκάμα των προϊόντων μας ώστε να απευθυνόμαστε σε ευρύτερη καταναλωτική βάση, με πρόσφατο παράδειγμα την ενίσχυση της κατηγορίας λειτουργικών γιαουρτιών. Παράλληλα, με διαφημιστικές καμπάνιες και στοχευμένες προωθητικές ενέργειες κινητοποιούμε τους καταναλωτές για να ενισχύσουμε το μερίδιο μας στην αγορά. Το μερίδιο αγοράς των γιαουρτιών ΚΡΙ-ΚΡΙ διαμορφώθηκε σε 16,3%, (2020: 16,1%) διατηρώντας τη 2η θέση της αγοράς [στοιχεία IRI σε αξία, Δεκέμβριος 2021].

Στο εξωτερικό, οι πωλήσεις γιαουρτιού συνεχίζουν με σχεδόν διψήφια ανάπτυξη. (αύξηση +9,8%). Η συνολική αξία των εξαγωγών γιαουρτιού αγγίζει τα €54,7 εκ, αποτελώντας το 52% της δραστηριότητας των γαλακτοκομικών.

Ως προς τη μερισματική πολιτική, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος, για τη χρήση 2021, μικτού ποσού €0,20 ανά μετοχή (2020: €0,20 ανά μετοχή). Η διανομή αυτή υπόκειται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Διαβάστε περισσότερα στο moneyview.gr