Έναρξη των διαδικασιών ένταξης διαπραγμάτευσης της NewCo στην ΕΝ.Α. ΣΤΕΠ του ΧΑ

Blockchain - Photo: pixabay.com

Η εταιρεία NewCo ΑΕ ανακοινώνει ότι στις 28 Ιανουαρίου 2022 υπέγραψε συμφωνία με την εταιρεία Aeonic Securities CIF PLC που αποτελεί εγκεκριμένο Σύμβουλο Εισαγωγής από το Χρηματιστήριο Αθηνών και αφορά στην προετοιμασία του φακέλου για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών της NewCo στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝΑ ΣΤΕΠ) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σύμφωνα με τον Σύμβουλο η κατάθεση της αίτηση ένταξης προς τις αρχές του Χρηματιστηρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του μηνός Μαρτίου 2022.

Σχετικά με τη NewCo

Για [τους πολίτες Ελλάδας, Ευρώπης και διεθνώς] που [αναζητούν να προσδώσουν σε καθημερινές δράσεις και δραστηριότητες τους ασφάλεια, ευκολία και μειωμένο κόστος], η [NewCo.] παρέχει [αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση της τεχνολογίας blockchain και Internet of Things (IoT)] επειδή [μπορεί να συνδυάσει, τη γνώση, την εμπειρία με την καινοτομία που απαιτείται από τη σύγχρονη διεθνοποιημένη και εκθετική εποχή].

Όραμα μας η ανάδειξη της εμπιστοσύνης ως βασικού συντελεστή παραγωγής – καθημερινές δράσεις και δραστηριότητες αποκτούν ασφάλεια, ευκολία και ανταγωνιστικό κόστος.

Αποστολή μας, η αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση της τεχνολογίας BlockChain και Internet of Things – συνδυάζοντας γνώση, εμπειρία με την καινοτομία που απαιτείται στη σύγχρονη διεθνοποιημένη και εκθετική εποχή.