Ένταξη της NewCo στο Elevate Greece

Εγκρίθηκε η συμμετοχή της NewCo ως Επίσημο Μέλος του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων – Elevate Greece, μετά από διαδικασία αξιολόγησης.

Το Elevate Greece αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Κυβέρνησης, η οποία έχει ως στόχο τη χαρτογράφηση νεοφυών επιχειρήσεων και την υποστήριξη της ανάπτυξής τους, με απώτερο σκοπό την ανάδειξη ενός ισχυρού οικοσυστήματος καινοτομίας.

Η Διοίκηση συνεχάρη τα στελέχη της εταιρείας για την κατάρτιση της πρότασης ένταξης στην πρωτοβουλία εκφράζοντας την ικανοποίηση της για αυτή την επιτυχία. Δήλωσε δε, ότι θα αξιοποιήσει τις όλες δυνατότητες που παρέχονται από την ένταξη στο Μητρώο.

Η ένταξη στο Elevate Greece αποτελεί μια επιπλέον επιβεβαίωση του οράματος της εταιρείας, ότι η απόλυτη ασφάλεια και η πλήρης διαφάνεια, που προσφέρει η τεχνολογία blockchain, μπορούν να εξασφαλίσουν την αναγκαία εμπιστοσύνη στη διακίνηση δεδομένων.

Σχετικά με τη NewCo

Για [τους πολίτες Ελλάδας, Ευρώπης και διεθνώς] που [αναζητούν να προσδώσουν σε καθημερινές δράσεις και δραστηριότητες τους ασφάλεια, ευκολία και μειωμένο κόστος], η [NewCo.] παρέχει [αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση της τεχνολογίας blockchain και Internet of Things (IoT)] επειδή [μπορεί να συνδυάσει, τη γνώση, την εμπειρία με την καινοτομία που απαιτείται από τη σύγχρονη διεθνοποιημένη και εκθετική εποχή].

Όραμα μας, η ανάδειξη της εμπιστοσύνης ως βασικού συντελεστή παραγωγής – καθημερινές δράσεις και δραστηριότητες αποκτούν ασφάλεια, ευκολία και ανταγωνιστικό κόστος.

Αποστολή μας, η αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση της τεχνολογίας BlockChain και Internet of Things – συνδυάζοντας γνώση, εμπειρία με την καινοτομία που απαιτείται στη σύγχρονη διεθνοποιημένη και εκθετική εποχή.